Referenties
Strategie en besluitvorming


2011, Gemeente Veldhoven, De Dom-Hertgang (XTNT)

Strategie, haalbaarheid

2011 (vanaf 2001) DTV, Docent blok bestuurskunde (besluitvorming) post-HBO Verkeerskunde

Strategie, besluitvorming, communicatie, participatie, procesmanagement

2010, Gemeente Lelystad, Onderzoek parkeerexploitatie (XTNT)

Strategie, organisatie, financiën

2010, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Binnenstadsring: van autoweg naar boulevard (XTNT)

Openbaar vervoer, fiets, bereikbaarheid, openbare ruimte, milieu, strategie, participatie

2010, Gemeente Tiel, Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, uitvoeringsstrategie, besluitvorming

2009, Gemeente Oosterhout, Financiële analyse parkeergarages (XTNT)

Parkeerbeleid, strategie, financiën

2009, Gemeente Amersfoort. Compensatiemogelijkheden autoluwe(re) binnenstad (XTNT)

Parkeerbeleid, openbare ruimte, financiën, strategie

2008, Gemeente Deventer, Herijking Hoofdwegenstructuur (XTNT)

Hoofdwegennet, bereikbaarheid binnenstad, openbare ruimte, strategie

2008, Gemeente Apeldoorn, Positionering en financiën parkeren (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, organisatie, strategie

2007, Regio Stedendriehoek, Gebiedsgerichte verkenning A1 (XTNT)

Verkenning, mobiliteitsbeleid, strategie, hoofdwegennet, openbaar vervoer

2006, Gemeente Zuidplas, Afwegingskader parkeren woonwijken (XTNT)

Parkeerbeleid, openbare ruimte, toetsingskader

2004, Regio Drechtsteden, Kadernota HOV-D (XTNT)

Openbaar vervoer, visie, bereikbaarheid

2003, RWS Noord-Holland en gemeente Amsterdam, DVP (dynamische verkeers- en parkeerouteverwijzing),

Strategie, visie, dynamisch verkeersmanagement, partnership

Strategie en besluitvorming


2010, Gemeente Lelystad, Onderzoek parkeerexploitatie (XTNT)

Strategie, organisatie, financiën
De gemeente Lelystad heeft gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de parkeerexploitatie van de gemeente. De aanleiding is een motie van de gemeenteraad, waarin zij het college opdraagt om onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaken van het tekort op de parkeerexploitatie en tevens om voorstellen op te stellen om de exploitatie weer kostendekkend te maken. In het rapport wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  1. Waarom wijkt de feitelijk exploitatie over de afgelopen jaren af van de begroting? XTNT brengt in beeld waar en waarom de afgelopen jaren is afgeweken van de uitgangspunten zoals die in de parkeerexploitatie uit 2005 zijn vastgesteld. Het gaat daarbij om kosten en opbrengsten in samenhang met het kwaliteitsniveau en (onvoorziene) ontwikkelingen.
  2. Wat zijn de gevolgen als de parkeerexploitatie op deze wijze wordt gecontinueerd?
  3. Wat zijn de mogelijke oplossingen om de exploitatie op orde te krijgen?

| |