Referenties
Strategie en besluitvorming


2011, Gemeente Veldhoven, De Dom-Hertgang (XTNT)

Strategie, haalbaarheid

2011 (vanaf 2001) DTV, Docent blok bestuurskunde (besluitvorming) post-HBO Verkeerskunde

Strategie, besluitvorming, communicatie, participatie, procesmanagement

2010, Gemeente Lelystad, Onderzoek parkeerexploitatie (XTNT)

Strategie, organisatie, financiën

2010, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Binnenstadsring: van autoweg naar boulevard (XTNT)

Openbaar vervoer, fiets, bereikbaarheid, openbare ruimte, milieu, strategie, participatie

2010, Gemeente Tiel, Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, uitvoeringsstrategie, besluitvorming

2009, Gemeente Oosterhout, Financiële analyse parkeergarages (XTNT)

Parkeerbeleid, strategie, financiën

2009, Gemeente Amersfoort. Compensatiemogelijkheden autoluwe(re) binnenstad (XTNT)

Parkeerbeleid, openbare ruimte, financiën, strategie

2008, Gemeente Deventer, Herijking Hoofdwegenstructuur (XTNT)

Hoofdwegennet, bereikbaarheid binnenstad, openbare ruimte, strategie

2008, Gemeente Apeldoorn, Positionering en financiën parkeren (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, organisatie, strategie

2007, Regio Stedendriehoek, Gebiedsgerichte verkenning A1 (XTNT)

Verkenning, mobiliteitsbeleid, strategie, hoofdwegennet, openbaar vervoer

2006, Gemeente Zuidplas, Afwegingskader parkeren woonwijken (XTNT)

Parkeerbeleid, openbare ruimte, toetsingskader

2004, Regio Drechtsteden, Kadernota HOV-D (XTNT)

Openbaar vervoer, visie, bereikbaarheid

2003, RWS Noord-Holland en gemeente Amsterdam, DVP (dynamische verkeers- en parkeerouteverwijzing),

Strategie, visie, dynamisch verkeersmanagement, partnership

Strategie en besluitvorming


2009, Gemeente Oosterhout, Financiële analyse parkeergarages (XTNT)

Parkeerbeleid, strategie, financiën
De gemeente Oosterhout gaat een nieuwe ondergrondse parkeergarage realiseren. Deze nieuwe parkeergarage, genaamd Santrijn, wordt eigendom van de gemeente Oosterhout. De gemeente wordt verantwoordelijk voor het financiële exploitatieresultaat en wil zich oriënteren op de financiële consequenties in samenhang met het straatparkeren. De financiële analyse kan aanleiding zijn om het (financiële) parkeerbeleid bij te sturen. Er zijn tevens ideeën om de bestaande parkeerplaatsen rondom het gemeentehuis om te zetten in een bovengrondse parkeergarage, genaamd Slotjesveld. Een besluit tot de daadwerkelijke ontwikkeling van de parkeergarage Slotjesveld zal mede worden genomen op basis van het financiële perspectief. In de rapportage zijn de volgende vragen beantwoord:

  • In welke mate kunnen de investerings- en exploitatiekosten van de garages worden terugverdiend uit de gebruikersopbrengsten?
  • Wat zijn de financiële risico’s, op welke wijze kunnen deze worden beheerst en wat zijn de sturingsmogelijkheden?
  • Is er een sluitende totale parkeerexploitatie mogelijk voor het straatparkeren en de nieuwe parkeergarages?
  • Wat is de samenhang met het parkeerbeleid?
  • Wat is op basis van de beantwoording van de voorgaande vragen de beste strategie en aanpak voor de realisatie van de nieuwe parkeergarages?

| |