Referenties
Strategie en besluitvorming


2011, Gemeente Veldhoven, De Dom-Hertgang (XTNT)

Strategie, haalbaarheid

2011 (vanaf 2001) DTV, Docent blok bestuurskunde (besluitvorming) post-HBO Verkeerskunde

Strategie, besluitvorming, communicatie, participatie, procesmanagement

2010, Gemeente Lelystad, Onderzoek parkeerexploitatie (XTNT)

Strategie, organisatie, financiën

2010, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Binnenstadsring: van autoweg naar boulevard (XTNT)

Openbaar vervoer, fiets, bereikbaarheid, openbare ruimte, milieu, strategie, participatie

2010, Gemeente Tiel, Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, uitvoeringsstrategie, besluitvorming

2009, Gemeente Oosterhout, Financiële analyse parkeergarages (XTNT)

Parkeerbeleid, strategie, financiën

2009, Gemeente Amersfoort. Compensatiemogelijkheden autoluwe(re) binnenstad (XTNT)

Parkeerbeleid, openbare ruimte, financiën, strategie

2008, Gemeente Deventer, Herijking Hoofdwegenstructuur (XTNT)

Hoofdwegennet, bereikbaarheid binnenstad, openbare ruimte, strategie

2008, Gemeente Apeldoorn, Positionering en financiën parkeren (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, organisatie, strategie

2007, Regio Stedendriehoek, Gebiedsgerichte verkenning A1 (XTNT)

Verkenning, mobiliteitsbeleid, strategie, hoofdwegennet, openbaar vervoer

2006, Gemeente Zuidplas, Afwegingskader parkeren woonwijken (XTNT)

Parkeerbeleid, openbare ruimte, toetsingskader

2004, Regio Drechtsteden, Kadernota HOV-D (XTNT)

Openbaar vervoer, visie, bereikbaarheid

2003, RWS Noord-Holland en gemeente Amsterdam, DVP (dynamische verkeers- en parkeerouteverwijzing),

Strategie, visie, dynamisch verkeersmanagement, partnership

Strategie en besluitvorming


2009, Gemeente Amersfoort. Compensatiemogelijkheden autoluwe(re) binnenstad (XTNT)

Parkeerbeleid, openbare ruimte, financiën, strategie
Volgens het parkeerbeleidsplan van 2005 wil de gemeente Amersfoort de binnenstad meer parkeervrij maken. Door het meer parkeervrij maken (van historische straten en pleinen) komt de beeldkwaliteit van de binnenstad beter tot zijn recht. Dat is aantrekkelijk voor bezoekers, toeristen en de horeca en versterkt het economisch (toeristisch) functioneren. Ook voor de bewoners neemt de kwaliteit van de woonomgeving. Nieuwe stallingsvoorzieningen, in of direct bij een meer parkeervrije binnenstad, vergen forse investeringen en worden zeker niet op korte termijn gerealiseerd. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat er voldoende parkeerplaatsen zijn in en rond de binnenstad. Zelfs op de drukste uren (zaterdagmiddag) blijven er nog openbare parkeerplaatsen (in de private parkeergarages) beschikbaar. Het benutten van deze vrije parkeerplaatsen ligt daarom voor de hand. De tarieven voor bijvoorbeeld een abonnement in een parkeergarage liggen vele malen hoger dan voor een parkeervergunning op straat. De gemeenteraad heeft het college van B en W opgedragen om meerdere creatieve varianten en mogelijkheden uit te werken voor een toekomstige compensatieregeling. Daarbij dienen zowel de compensatieduur (5 tot 10 jaar) als de hoogte van de financiële vergoeding en de parkeergarages te worden betrokken. De creatieve mogelijkheden zijn uitgewerkt en in de rapportage beschreven.


| |