Referenties
Strategie en besluitvorming


2011, Gemeente Veldhoven, De Dom-Hertgang (XTNT)

Strategie, haalbaarheid

2011 (vanaf 2001) DTV, Docent blok bestuurskunde (besluitvorming) post-HBO Verkeerskunde

Strategie, besluitvorming, communicatie, participatie, procesmanagement

2010, Gemeente Lelystad, Onderzoek parkeerexploitatie (XTNT)

Strategie, organisatie, financiën

2010, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Binnenstadsring: van autoweg naar boulevard (XTNT)

Openbaar vervoer, fiets, bereikbaarheid, openbare ruimte, milieu, strategie, participatie

2010, Gemeente Tiel, Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, uitvoeringsstrategie, besluitvorming

2009, Gemeente Oosterhout, Financiële analyse parkeergarages (XTNT)

Parkeerbeleid, strategie, financiën

2009, Gemeente Amersfoort. Compensatiemogelijkheden autoluwe(re) binnenstad (XTNT)

Parkeerbeleid, openbare ruimte, financiën, strategie

2008, Gemeente Deventer, Herijking Hoofdwegenstructuur (XTNT)

Hoofdwegennet, bereikbaarheid binnenstad, openbare ruimte, strategie

2008, Gemeente Apeldoorn, Positionering en financiën parkeren (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, organisatie, strategie

2007, Regio Stedendriehoek, Gebiedsgerichte verkenning A1 (XTNT)

Verkenning, mobiliteitsbeleid, strategie, hoofdwegennet, openbaar vervoer

2006, Gemeente Zuidplas, Afwegingskader parkeren woonwijken (XTNT)

Parkeerbeleid, openbare ruimte, toetsingskader

2004, Regio Drechtsteden, Kadernota HOV-D (XTNT)

Openbaar vervoer, visie, bereikbaarheid

2003, RWS Noord-Holland en gemeente Amsterdam, DVP (dynamische verkeers- en parkeerouteverwijzing),

Strategie, visie, dynamisch verkeersmanagement, partnership

Strategie en besluitvorming


2008, Gemeente Apeldoorn, Positionering en financiën parkeren (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, organisatie, strategie


De gemeente Apeldoorn beschikt over verschillende parkeervoorzieningen met verschillende parkeerregimes. Er zijn parkeergarages met betaald parkeren die worden geëxploiteerd door de gemeente of door private partijen. In en rondom het centrum van Apeldoorn is betaald parkeren en vergunningparkeren op straat ingevoerd. Sommige parkeervoorzieningen leveren geld op, bij andere moet geld bij. De huidige situatie, wat betreft eigendom, exploitatie en beheer van parkeergarages, is stap voor stap historisch gegroeid. Dit geldt ook voor de taken op het gebied van parkeren die door de gemeente worden uitgevoerd. In de rapportage is een visie opgenomen op de positionering en de rol van de gemeente Apeldoorn ten opzichte van (private) marktpartijen in de toekomstige parkeermarkt, waarbij betrokken zijn:

  • de ontwikkeling en exploitatie van nieuwe en bestaande parkeergarages in het centrum en daarbuiten;
  • de relatie met het parkeren op straat (betaald parkeren, vergunningparkeren);
  • de interne organisatiestructuur.

| |