Referenties
Strategie en besluitvorming


2011, Gemeente Veldhoven, De Dom-Hertgang (XTNT)

Strategie, haalbaarheid

2011 (vanaf 2001) DTV, Docent blok bestuurskunde (besluitvorming) post-HBO Verkeerskunde

Strategie, besluitvorming, communicatie, participatie, procesmanagement

2010, Gemeente Lelystad, Onderzoek parkeerexploitatie (XTNT)

Strategie, organisatie, financiën

2010, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Binnenstadsring: van autoweg naar boulevard (XTNT)

Openbaar vervoer, fiets, bereikbaarheid, openbare ruimte, milieu, strategie, participatie

2010, Gemeente Tiel, Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, uitvoeringsstrategie, besluitvorming

2009, Gemeente Oosterhout, Financiële analyse parkeergarages (XTNT)

Parkeerbeleid, strategie, financiën

2009, Gemeente Amersfoort. Compensatiemogelijkheden autoluwe(re) binnenstad (XTNT)

Parkeerbeleid, openbare ruimte, financiën, strategie

2008, Gemeente Deventer, Herijking Hoofdwegenstructuur (XTNT)

Hoofdwegennet, bereikbaarheid binnenstad, openbare ruimte, strategie

2008, Gemeente Apeldoorn, Positionering en financiën parkeren (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, organisatie, strategie

2007, Regio Stedendriehoek, Gebiedsgerichte verkenning A1 (XTNT)

Verkenning, mobiliteitsbeleid, strategie, hoofdwegennet, openbaar vervoer

2006, Gemeente Zuidplas, Afwegingskader parkeren woonwijken (XTNT)

Parkeerbeleid, openbare ruimte, toetsingskader

2004, Regio Drechtsteden, Kadernota HOV-D (XTNT)

Openbaar vervoer, visie, bereikbaarheid

2003, RWS Noord-Holland en gemeente Amsterdam, DVP (dynamische verkeers- en parkeerouteverwijzing),

Strategie, visie, dynamisch verkeersmanagement, partnership

Strategie en besluitvorming


2010, Gemeente Tiel, Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, uitvoeringsstrategie, besluitvorming


in het uitvoeringsplan staat beschreven hoe het parkeerbeleid wordt uitgevoerd in de periode 2010 – 2015, in verband de uitvoering van de visie Waalfront en de komst van nieuwe parkeergarages. Het bestaande parkeersysteem in de binnenstad is daarbij uitgangspunt en blijft gehandhaafd. Het uitvoeringsplan vormt het fundament voor het kunnen realiseren van het Masterplan Waalfront. Het uitvoeringsplan biedt duidelijkheid over de ontwikkeling van de parkeergarages en de wijze waarop deze in de praktijk moeten gaan functioneren. Dit geldt onder andere voor de tarieven. Duidelijkheid is noodzakelijk omdat in 2010 de aanbesteding van de eerste parkeergarage (als onderdeel van het plan Westluidensepoort) van start gaat. Vóór de start van de aanbesteding is inzicht nodig in de financiële haalbaarheid van de nieuwe parkeergarages. Het uitvoeringsplan geeft tevens inzicht in de maatregelen die nodig zijn om ongewenste neveneffecten te voorkomen. Voorkomen dient te worden dat uitwijkgedrag leidt tot parkeeroverlast in ‘de schil’ rondom het centrumgebied. Met het uitvoeringsplan weet iedereen (bestuurders, burgers, marktpartijen) wat er de komende jaren staat te gebeuren op het gebied van parkeren.


| |