Referenties
Strategie en besluitvorming


2011, Gemeente Veldhoven, De Dom-Hertgang (XTNT)

Strategie, haalbaarheid

2011 (vanaf 2001) DTV, Docent blok bestuurskunde (besluitvorming) post-HBO Verkeerskunde

Strategie, besluitvorming, communicatie, participatie, procesmanagement

2010, Gemeente Lelystad, Onderzoek parkeerexploitatie (XTNT)

Strategie, organisatie, financiën

2010, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Binnenstadsring: van autoweg naar boulevard (XTNT)

Openbaar vervoer, fiets, bereikbaarheid, openbare ruimte, milieu, strategie, participatie

2010, Gemeente Tiel, Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, uitvoeringsstrategie, besluitvorming

2009, Gemeente Oosterhout, Financiële analyse parkeergarages (XTNT)

Parkeerbeleid, strategie, financiën

2009, Gemeente Amersfoort. Compensatiemogelijkheden autoluwe(re) binnenstad (XTNT)

Parkeerbeleid, openbare ruimte, financiën, strategie

2008, Gemeente Deventer, Herijking Hoofdwegenstructuur (XTNT)

Hoofdwegennet, bereikbaarheid binnenstad, openbare ruimte, strategie

2008, Gemeente Apeldoorn, Positionering en financiën parkeren (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, organisatie, strategie

2007, Regio Stedendriehoek, Gebiedsgerichte verkenning A1 (XTNT)

Verkenning, mobiliteitsbeleid, strategie, hoofdwegennet, openbaar vervoer

2006, Gemeente Zuidplas, Afwegingskader parkeren woonwijken (XTNT)

Parkeerbeleid, openbare ruimte, toetsingskader

2004, Regio Drechtsteden, Kadernota HOV-D (XTNT)

Openbaar vervoer, visie, bereikbaarheid

2003, RWS Noord-Holland en gemeente Amsterdam, DVP (dynamische verkeers- en parkeerouteverwijzing),

Strategie, visie, dynamisch verkeersmanagement, partnership

Strategie en besluitvorming


2010, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Binnenstadsring: van autoweg naar boulevard (XTNT)

Openbaar vervoer, fiets, bereikbaarheid, openbare ruimte, milieu, strategie, participatie
De Koersnota Hoofdinfrastructuur gaat uit van de volgende sturende principes:

  1. Het bundelen van het autoverkeer op de doorstroomassen.
  2. Het benutten van de Ruit (A2, A59, Randweg).
  3. Het ontvlechten van het autoverkeer, het fietsverkeer en het openbaar vervoer.
  4. De binnenstadsring uitsluitend gebruiken voor centrumgebonden verkeer (bestemmingsverkeer).


De uitdaging en opgave voor de binnenstadsring is het vinden van het juiste evenwicht tussen het terugdringen van het doorgaande verkeer, de toegankelijkheid behouden voor het bestemmingsverkeer en het economisch functioneren van de binnenstad.
In het project ‘Binnenstadsring ’s-Hertogenbosch’ is de volgende vraag beantwoord: pp welke manier kan het doorgaande autoverkeer zo veel mogelijk van de binnenstadsring geweerd worden, zodanig dat de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de economische vitaliteit van de binnenstad worden verbeterd? Er zijn verschillende scenario’s ontwikkeld en er is een voorkeursscenario geselecteerd. Als projectleider was ik tevens gespreksleider voor de participatiegroep die bestond uit bewoners en ondernemers. Het advies werd door de participatiegroep onderschreven en is door de gemeenteraad vastgesteld.

Citaat van de opdrachtgever: ‘Ed. vandaag is het college akkoord gegaan met het voorstel binnenstadsring. We gaan nu dus richting raad. Mooi resultaat, mede dankzij jullie. Nog onze dank daarvoor.’


| |