Referenties
Strategie en besluitvorming


2011, Gemeente Veldhoven, De Dom-Hertgang (XTNT)

Strategie, haalbaarheid

2011 (vanaf 2001) DTV, Docent blok bestuurskunde (besluitvorming) post-HBO Verkeerskunde

Strategie, besluitvorming, communicatie, participatie, procesmanagement

2010, Gemeente Lelystad, Onderzoek parkeerexploitatie (XTNT)

Strategie, organisatie, financiën

2010, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Binnenstadsring: van autoweg naar boulevard (XTNT)

Openbaar vervoer, fiets, bereikbaarheid, openbare ruimte, milieu, strategie, participatie

2010, Gemeente Tiel, Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, uitvoeringsstrategie, besluitvorming

2009, Gemeente Oosterhout, Financiële analyse parkeergarages (XTNT)

Parkeerbeleid, strategie, financiën

2009, Gemeente Amersfoort. Compensatiemogelijkheden autoluwe(re) binnenstad (XTNT)

Parkeerbeleid, openbare ruimte, financiën, strategie

2008, Gemeente Deventer, Herijking Hoofdwegenstructuur (XTNT)

Hoofdwegennet, bereikbaarheid binnenstad, openbare ruimte, strategie

2008, Gemeente Apeldoorn, Positionering en financiën parkeren (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, organisatie, strategie

2007, Regio Stedendriehoek, Gebiedsgerichte verkenning A1 (XTNT)

Verkenning, mobiliteitsbeleid, strategie, hoofdwegennet, openbaar vervoer

2006, Gemeente Zuidplas, Afwegingskader parkeren woonwijken (XTNT)

Parkeerbeleid, openbare ruimte, toetsingskader

2004, Regio Drechtsteden, Kadernota HOV-D (XTNT)

Openbaar vervoer, visie, bereikbaarheid

2003, RWS Noord-Holland en gemeente Amsterdam, DVP (dynamische verkeers- en parkeerouteverwijzing),

Strategie, visie, dynamisch verkeersmanagement, partnership

Strategie en besluitvorming


2011, Gemeente Veldhoven, De Dom-Hertgang (XTNT)

Strategie, haalbaarheid
In 2007 heeft de gemeenteraad van Veldhoven het Verkeerscirculatieplan Veldhoven vastgesteld. De Dom en Hertgang behoren tot de gebiedsontsluitingswegen. Deze hoofdwegen verbinden de Meerhovendreef/Oersebaan met de Heerbaan. Deze gebiedsontsluitingswegen ontsluiten de aanliggende wijken Heikant en de Kelen. Tevens hebben ze volgens het Verkeerscirculatieplan een functie voor de ontsluiting van de zuidelijker gelegen wijken zoals ’t Look, Cobbeek, Zonderwijk en d’Ekker. Een aantal bewoners van Heikant heeft hun zorgen geuit over de route De Dom - Hertgang. Volgens hen is de verkeersbelasting (te) hoog, de oversteekbaarheid moeilijk en zijn de snelheden hoog, waardoor zij de route als onveilig ervaren. De route ligt midden in de wijk Heikant, zodat oversteken van De Dom of de Hertgang vaak noodzakelijk is voor het bereiken van voorzieningen zoals scholen. De verkeersbelasting zou zijn toegenomen sinds het gereedkomen van de aansluiting van de rotonde bij de Meerstraat. De gemeente Veldhoven wil inzicht in de verbeteringsmogelijkheden voor de route De Dom -Hertgang. Het project is uitgevoerd in de volgende stappen:

  • in beeld brengen bestaande situatie;
  • inventariseren verbeteringsmogelijkheden (verkeersveiligheid, verminderen verkeersdruk) waarbij de verkeersfunctie van De Dom en Hertgang als gebiedsontsluitingsweg in stand blijft;
  • mogelijkheden, haalbaarheid en consequenties beoordelen van het verminderen van de verkeersfunctie van de Dom – Hertgang (erftoegangsweg).

| |