Referenties
Strategie en besluitvorming


2011, Gemeente Veldhoven, De Dom-Hertgang (XTNT)

Strategie, haalbaarheid

2011 (vanaf 2001) DTV, Docent blok bestuurskunde (besluitvorming) post-HBO Verkeerskunde

Strategie, besluitvorming, communicatie, participatie, procesmanagement

2010, Gemeente Lelystad, Onderzoek parkeerexploitatie (XTNT)

Strategie, organisatie, financiën

2010, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Binnenstadsring: van autoweg naar boulevard (XTNT)

Openbaar vervoer, fiets, bereikbaarheid, openbare ruimte, milieu, strategie, participatie

2010, Gemeente Tiel, Uitvoeringsplan parkeren binnenstad en omgeving (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, uitvoeringsstrategie, besluitvorming

2009, Gemeente Oosterhout, Financiële analyse parkeergarages (XTNT)

Parkeerbeleid, strategie, financiën

2009, Gemeente Amersfoort. Compensatiemogelijkheden autoluwe(re) binnenstad (XTNT)

Parkeerbeleid, openbare ruimte, financiën, strategie

2008, Gemeente Deventer, Herijking Hoofdwegenstructuur (XTNT)

Hoofdwegennet, bereikbaarheid binnenstad, openbare ruimte, strategie

2008, Gemeente Apeldoorn, Positionering en financiën parkeren (XTNT)

Parkeerbeleid, financiën, organisatie, strategie

2007, Regio Stedendriehoek, Gebiedsgerichte verkenning A1 (XTNT)

Verkenning, mobiliteitsbeleid, strategie, hoofdwegennet, openbaar vervoer

2006, Gemeente Zuidplas, Afwegingskader parkeren woonwijken (XTNT)

Parkeerbeleid, openbare ruimte, toetsingskader

2004, Regio Drechtsteden, Kadernota HOV-D (XTNT)

Openbaar vervoer, visie, bereikbaarheid

2003, RWS Noord-Holland en gemeente Amsterdam, DVP (dynamische verkeers- en parkeerouteverwijzing),

Strategie, visie, dynamisch verkeersmanagement, partnership

Strategie en besluitvorming


2011 (vanaf 2001) DTV, Docent blok bestuurskunde (besluitvorming) post-HBO Verkeerskunde

Strategie, besluitvorming, communicatie, participatie, procesmanagement


Jaarlijks wordt het studieblok besluitvorming door mij verzorgd. De studenten krijgen inzicht in een methodiek om de risico’s en valkuilen in het proces van communicatie en besluitvorming te beheersen en te minimaliseren. Deze methodiek is genaamd ‘besluitvormingstrechter’ en is door mij ontwikkeld en vele malen toegepast. De methodiek is opgenomen in het basisboek ‘Instrumenten Regionale Bereikbaarheid’ (AVV, later KPVV). De methodiek wordt aan hen overgedragen op basis van succesvolle praktijkervaringen. Zo krijgen zij inzicht in de wijze waarop inhoud, communicatie en besluitvorming een drie-eenheid vormen zoals ik die zelf als adviseur in de praktijk hanteer. En voor de nieuwsgierigen: de principes zijn eenvoudig maar vragen kennis, inzicht en consequent handelen.


| |