Projecten
Second opinion en troubleshooting


2019, Gemeente Grave, fusie sportclubs

Second opinion, verkeersveiligheid, fietsverkeer

2018, Gemeente IJsselstein, planontwikkeling De Kroon

Mobiliteitsbeleid, mobiliteitsgedrag, strategie

2018, Comité Zeldenrust Benschop

Verkeersveiligheid, duurzame verkeersveiligheid, second opinion

2018, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, verminderen doorgaand verkeer Raadhuisweg

Leefbaarheid, veiligheid, verkeerscirculatie, draagvlak

2016, Medemblik aan Zee, toetsen parkeervisie

Parkeernormen, parkeereis, parkeerbeleid

2016, Gemeente Duiven, verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling

verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, fietsroute

2016, Gemeente Duiven, fietstunnel

Nut en noodzaak, kostenbatenanalyse

2013, Gemeente Cuijk, verkeersmaatregelen Linden

Verkeersplan, sluipverkeer, verkeersveiligheid, draagvlak, participatie, inspraak

2013, Bewoners Bachlaan Zeist, second opinion bouwplan

Parkeerbeleid, omgevingsvergunning, parkeernormen

2013, Gemeente Baarn, parkeren Wintertuin

Parkeernormen, parkeerbeleid, omgevingsvergunning

2013, Gemeente Zuidplas, Evaluatie herinrichting BK-weg

Verkeersveiligheid, wegcategorisering, evaluatie, participatie

2013, Gemeente Eindhoven, benchmark kosten straatparkeren

Parkeerbeleid, evaluatie, benchmark

2012, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, verkeersveiligheid Nobellaan

Verkeersveiligheid, second-opinion

2012, Gemeente Deventer, Second Opinion Veenweg

Second opinion, besluitvorming, participatie, hoofdwegennet

2012, Gemeente Tilburg, oplossen parkeerregulering Hoogvenne

Parkeerbeleid, participatie, communicatie

Second opinion en troubleshooting


2013, Gemeente Zuidplas, Evaluatie herinrichting BK-weg

Verkeersveiligheid, wegcategorisering, evaluatie, participatie
De Burgemeester Klinkhamerweg inclusief de aansluitende wegvakken Swanlaweg en Zuidplasweg in Zevenhuizen is opnieuw ingericht in verband met de aanleg van een nieuwe verbinding N219 buiten de kern van Zevenhuizen. De verkeersdruk is aanzienlijk afgenomen van ongeveer 15.000 mvt/etmaal naar ongeveer 6.000 mvt/etmaal. De maximum toegestane snelheid is 50 km/uur binnen de bebouwde kom met een adviessnelheid van 30 km/uur. Dit geeft in feite de verdeeldheid tussen bewoners (30 km/uur) en ondernemers (50 km/uur). Buiten de de bebouwde kom is de maximum toegestane snelheid 60 km/uur. Op de weg zijn versmallingen gerealiseerd, echter maar in beperkte mate vanwege het brede landbouwverkeer dat eveneens van de weg gebruik maakt. De weg is versmald naar 5.10 m. Verkeersregelinstallaties en een tunneltje voor langzaam verkeer zijn verwijderd en het kruispunt met de Noordelijke Dwarsweg is gereconstrueerd. Twee T-aansluitingen op korte afstand zijn vervangen door één ‘schuine’ kruising.


De gemeente Zuidplas wil het resultaat en het proces evalueren zodat de volgende vragen beantwoord kunnen worden:

  • Hebben we het goed gedaan?
  • Doen we het volgende keer anders?
  • Zijn er nog aanpassingen nodig?


Met Graumans voert de evaluatie uit vanuit de volgende invalshoeken:

  • Meetbare verkeers- en omgevingseffecten.
  • Het verkeerskundig resultaat.
  • Het proces.
  • De robuustheid.

| |