Projecten
Second opinion en troubleshooting


2019, Gemeente Grave, fusie sportclubs

Second opinion, verkeersveiligheid, fietsverkeer

2018, Gemeente IJsselstein, planontwikkeling De Kroon

Mobiliteitsbeleid, mobiliteitsgedrag, strategie

2018, Comité Zeldenrust Benschop

Verkeersveiligheid, duurzame verkeersveiligheid, second opinion

2018, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, verminderen doorgaand verkeer Raadhuisweg

Leefbaarheid, veiligheid, verkeerscirculatie, draagvlak

2016, Medemblik aan Zee, toetsen parkeervisie

Parkeernormen, parkeereis, parkeerbeleid

2016, Gemeente Duiven, verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling

verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, fietsroute

2016, Gemeente Duiven, fietstunnel

Nut en noodzaak, kostenbatenanalyse

2013, Gemeente Cuijk, verkeersmaatregelen Linden

Verkeersplan, sluipverkeer, verkeersveiligheid, draagvlak, participatie, inspraak

2013, Bewoners Bachlaan Zeist, second opinion bouwplan

Parkeerbeleid, omgevingsvergunning, parkeernormen

2013, Gemeente Baarn, parkeren Wintertuin

Parkeernormen, parkeerbeleid, omgevingsvergunning

2013, Gemeente Zuidplas, Evaluatie herinrichting BK-weg

Verkeersveiligheid, wegcategorisering, evaluatie, participatie

2013, Gemeente Eindhoven, benchmark kosten straatparkeren

Parkeerbeleid, evaluatie, benchmark

2012, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, verkeersveiligheid Nobellaan

Verkeersveiligheid, second-opinion

2012, Gemeente Deventer, Second Opinion Veenweg

Second opinion, besluitvorming, participatie, hoofdwegennet

2012, Gemeente Tilburg, oplossen parkeerregulering Hoogvenne

Parkeerbeleid, participatie, communicatie

Second opinion en troubleshooting


2012, Gemeente Deventer, Second Opinion Veenweg

Second opinion, besluitvorming, participatie, hoofdwegennet
De gemeente Deventer gaat de Rivierenwijk opknappen. Deze wijk wordt doorsneden door de Amstellaan. De Amstellaan heeft een functie in het stedelijke hoofdwegennet en biedt via de Hanzeweg een verbinding naar de A1. De Amstellaan wordt gereconstrueerd, waarbij een dubbelslag wordt gemaakt: verbreding en opheffen aansluitingen (verbetert de doorstroming) en ongelijkvloerse verbindingen aan de noord- en zuidzijde waardoor er veilige verbindingen tussen de twee wijkdelen ontstaan.

De wijziging van de verkeersstructuur leidt tot een andere verdeling van het wijkverkeer. Er wordt meer verkeer aangesloten op de Veenweg, die daardoor drukker wordt. Dit wordt echter gecompenseerd door het instellen van eenrichtingsverkeer ter hoogte van het spoorwegviaduct in de Veenweg (van zuid naar noord). Daartoe is reeds een verkeerbesluit genomen. De Veenweg behoudt tussen de Snipperlingsdijk en T-aansluiting Oude Bathmenseweg tweerichtingsverkeer. Ten gevolge van het instellen van eenrichtingsverkeer nemen de verkeersintensiteiten op de Veenweg (ten zuiden van het spoorwegviaduct) af volgens de resultaten van het gebruikte verkeersmodel. Het gebruikte verkeersmodel maakt onderdeel uit van het Stedendriehoekmodel.

De gemeente Deventer heeft aan ‘Met Graumans’ gevraagd om een second opinion uit te voeren op de toepassing van het verkeersmodel, de resultaten en de conclusies. Een aspect hierbij is de wijze waarop de vastgestelde en ‘minder harde’ projecten en ontwikkelingen in de beoordeling een rol spelen.


| |