Projecten
Second opinion en troubleshooting


2019, Gemeente Grave, fusie sportclubs

Second opinion, verkeersveiligheid, fietsverkeer

2018, Gemeente IJsselstein, planontwikkeling De Kroon

Mobiliteitsbeleid, mobiliteitsgedrag, strategie

2018, Comité Zeldenrust Benschop

Verkeersveiligheid, duurzame verkeersveiligheid, second opinion

2018, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, verminderen doorgaand verkeer Raadhuisweg

Leefbaarheid, veiligheid, verkeerscirculatie, draagvlak

2016, Medemblik aan Zee, toetsen parkeervisie

Parkeernormen, parkeereis, parkeerbeleid

2016, Gemeente Duiven, verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling

verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, fietsroute

2016, Gemeente Duiven, fietstunnel

Nut en noodzaak, kostenbatenanalyse

2013, Gemeente Cuijk, verkeersmaatregelen Linden

Verkeersplan, sluipverkeer, verkeersveiligheid, draagvlak, participatie, inspraak

2013, Bewoners Bachlaan Zeist, second opinion bouwplan

Parkeerbeleid, omgevingsvergunning, parkeernormen

2013, Gemeente Baarn, parkeren Wintertuin

Parkeernormen, parkeerbeleid, omgevingsvergunning

2013, Gemeente Zuidplas, Evaluatie herinrichting BK-weg

Verkeersveiligheid, wegcategorisering, evaluatie, participatie

2013, Gemeente Eindhoven, benchmark kosten straatparkeren

Parkeerbeleid, evaluatie, benchmark

2012, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, verkeersveiligheid Nobellaan

Verkeersveiligheid, second-opinion

2012, Gemeente Deventer, Second Opinion Veenweg

Second opinion, besluitvorming, participatie, hoofdwegennet

2012, Gemeente Tilburg, oplossen parkeerregulering Hoogvenne

Parkeerbeleid, participatie, communicatie

Second opinion en troubleshooting


2012, Gemeente Tilburg, oplossen parkeerregulering Hoogvenne

Parkeerbeleid, participatie, communicatie
De gemeente Tilburg heeft de parkeerregulering in verschillende wijken aangepast. Het zogenaamde gescheiden systeem (exclusieve gebieden voor vergunninghouders) is omgezet in een gemengd systeem voor vergunninghouders en bezoekers (betaald parkeren). In de wijk Hoogvenne waren de bewoners er nog niet van overtuigd dat dit systeem voordelen oplevert voor de wijk. 'Met Graumans' heeft drie sessies met een klankbordgroep uitgevoerd. Daarin zijn problemen geinventariseerd en oplossingsrichtingen besproken. Op basis van de resultaten heeft 'Met Graumans' een onafhankelijk advies aan de gemeente Tilburg gegeven over de aanpassingen van de parkeerregulering in de wijk Hoogvenne.


Citaat van een deelnemer aan de klankbordgroep:


'Beste Ed,

Ik realiseer mij dat het feit dat ik nog niet gereageerd had niet spreekt van enthousiastme en/of waardering voor je werk (oei!)

Daarom allereerst: dank voor de herinnering en het feit dat je mij nog een kans biedt alsnog te reageren. Tevens ook mijn complimenten voor wat betreft de aanpak en uitvoering. Ik was verrast door je professionaliteit met een toch persoonlijke benadering ! Voor wat betreft mijn reactie: daarin kan ik eigenlijk relatief kort in zijn. In principe kan ik mij geheel vinden in jouw advies als verwoord in de rapportage “Parkeerregulering Hoogvenne” ( concept JUNI 2012). Prima werk dus!'


| |