Publicaties
vanaf 2012


Spelende kinderen op straat bevorderen de sociale cohesie, Trendboek 2018 Verkeerskunde

In dit artikel geeft Ed Graumans zijn visie op de toekomst van de stad: meer ruimte voor fietsen en bewegen, andere ordening van het parkeren.

< naar publicatie >

De file: wat is dat of wie zijn dat?, Verkeerskunde december 2017

In dit artikel beschrijft Ed Graumans dat een analyse van de reizigers in de file noodzakelijk is om een effectieve aanpak te kunnen uitvoeren. Het gaat om vooral om het bepalen van de herkomst en de bestemming op basis van de big data.

< naar publicatie >

Betaald parkeren afschaffen: hoe pakt dat uit? Nationaal Verkeerskundecongres 2017

In dit artikel geven Ed Graumans en Leon Lurvink hun bevindingen weer over het afschaffen van het betaald parkeren in de gemeente Oud-Beijerland.

< naar publicatie >

< naar bericht Verkeersnet >

Automatisch de toekomst in?, Verkeerskunde augustus 2017

In dit artikel geeft Ed Graumans zijn mening over de toekomst van automatisch rijden.

< naar publicatie >

Rekening Rijden: "To pay or not to pay", Verkeerskunde maart 2017

In dit artikel geeft Ed Graumans zijn visie op de (on)mogelijkheden en nut van Rekening Rijden.

< naar publicatie >

Trends 2017, Verkeerskunde extra uitgave december 2016

In dit artikel geeft Ed Graumans zijn blik op de toekomst van het mobiliteitsbeleid.

< naar publicatie >

Handboek P+R, Parkeer 24 maart 2016

KPVV-CROW wil kennis overdragen over P+R. De doelgroep bestaat uit personen en organisaties die betrokken zijn of belang hebben bij het P+R-beleid. ‘Met Graumans’ het  ‘Handboek P+R’ opgesteld. In dit artikel is een aantal hoofdthema's uit het handboek samengevat.

< naar publicatie >

< uitgebreide samenvatting >

Slim Parkeren, Mapzine 10 september 2014

Grootschalige uitbreidingen van de parkeercapaciteit in de binnensteden zijn de komende jaren niet meer aan de orde. Om de bereikbaarheid van de steden te verbeteren wint slim parkeren veld, afgestemd op de individuele behoefte van de reiziger en op zo’n manier dat de overlast voor de samenleving minimaal is. Alles draait daarbij om parkeeradvies op maat én betalen voor gebruik, zowel privé als in de stedelijke centra, voorziet verkeerskundig adviseur Ed Graumans.

< naar publicatie >

Parkeren en Ruimtelijke Ordening, KPVV 2014

Parkeren vormt een belangrijke schakelfunctie tussen bereikbaarheid en het verblijven en bezoek aan sociaal-economische functies. Maatschappelijke ontwikkelingen raken daarom direct aan parkeren, aan de omvang van de parkeervraag en de wijze waarop parkeren wordt georganiseerd. De ruimtelijke ordening stuurt en faciliteert de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Tussen beide werelden ligt een grote opgave tot goede samenwerking in de zoektocht naar betere en betaalbare oplossingen voor parkeervoorzieningen in de planontwikkeling voor een locatie of gebied.

< naar publicatie >

De parkeermeter gaat de geschiedenisboekjes in, Parool 28 maart 2014

Parool schrijft een artikel over de parkeerautomaat, omdat 50 geleden deze in Amsterdam werd geïntroduceerd. Ed Graumans geeft zijn visie op de toekomst (einde) van de parkeerautomaat.

< naar artikel >

Zet een clown neer bij de parkeergarage, Verkeer in Beeld januari 2014

Teruglopende winkelomzetten bezorgen beleidsmakers en ondernemers kopzorgen. Voeg daar de toename van e-shopping aan toe en de parkeertarieven worden al snel als zondebok aangewezen. Echter een innovatieve en creatieve aanpak met de huidige (digitale) technieken maken het mogelijk om op een verrassende manier parkeren in te zetten als onderdeel van de citymarketing.

< naar artikel >

Parkeren: imago en klantenbinding, Parkeer 24 april 2013

Het imago van parkeren is niet goed. In dit artikel geeft 'Met Graumans' aan welke stappen u kunt zetten om het imago te verbeteren en de klanttevredenheid te vergroten.

< naar artikel >

Stimuleren gebruik P+R in de regio Midden-Nederland (Verkeerskunde januari 2013)

In het kader van onder andere ‘Beter Benutten’ wil de regio Midden Nederland een afgewogen keuze maken voor de investeringen in P+R. Voor de regio is een analyse uitgevoerd die inzicht geeft in de mogelijke inzet op drie samenhangende componenten: het openbaarvervoernetwerk, de P+R-locatie en het individuele mobiliteitsgedrag.

< naar artikel >

< naar samenvatting >

Mobiliteitsbeleid kiezen en keuzes, Verkeer in beeld

Visie van 'Met Graumans' op een nieuwe aanpak voor Mobiliteitsplannen.

Verkeer in Beeld januari 2013.

< naar PDF>

Beter Benutten met het Nieuwe Parkeren, Verkeer in Beeld en Parkeer24

Parkeerruimte kan veel effiënter worden gebruikt door uit te gaan van gebiedsvisies en gezamenlijk gebruik. Traditionele parkeernormen zijn dan niet meer dan nodig. Dit vergt een flexibeler parkeerbeleid van gemeenten dat echter veel beter tot het gewenste resultaat leidt: minder ruimtegebruik, betere openbare ruimte, kostenbesparingen, kostenbewustzijn en bewustere keuzes in het mobiliteitsgedrag.

Verkeer in Beeld maart 2013 < naar PDF >

Parkeer24, januari 2013 < naar PDF >

Voor bepalen parkeerbehoefte is gebiedsbrede visie nodig

Verslag van een interview over het gebruik van parkeerkengetallen en het gebruik daarvan in een gebiedsbrede parkeervisie.

Parkeer24, juni 2012.

< PDF >  < Samenvatting >

Bereikbaarheidsarrangementen Zwolle, Verkeersgedragdag Slim op Reis, 4 april 2012

In dit artikel wordt het principes van de bereikbaarheidsarrangementen beschreven. Bereikbaarheidsarrangementen zijn een middel om meer tevreden bezoekers te trekken naar een binnenstad. Het artikel is geschreven door Ed Graumans en Syb Tjepkema (gemeente Zwolle).

Verkeersgedragdag Slim op Reis, 4 april 2012.

< naar PDF >