Presentaties
vanaf 2012


Gratis betaald parkeren of betaald gratis parkeren? Dag van Verkeer & Mobiliteit, 26 november 2015

Parkeren in de keten en het succes van P+R, Parkeervak, 21 april 2015

Het beste verkeersmodel is de werkelijkheid, Dag van Verkeer & Mobiliteit, 27 november 2014

In de presentatie is toegelicht op welke wijze voor de Regio FoodValley een netwerkvisie is opgesteld met als invalshoek de bereikbaarheid van de economische kerngebieden voor de verschillende motieven (werken, onderwijs, winkelen, kennisuitwisseling).

< lees samenvatting >

Parkeren en retail, Programmaraad Parkeren KPVV 27 januari 2014

Op het gebied van parkeren voor retail doen zich drie problemen voor: imago, tarievenstrijd en gescheiden ondernemerswerelden. In de presentatie geeft Ed Graumans zijn visie op het oplossen van deze vraagstukken.

< bekijk presentatie >

Mobiliteitsbeleid in een tijd van bezuinigingen en verkiezingen, Dag van V&M 28 november 2013

Ed Graumans heeft de dag van Verkeer & Mobiliteit zijn visie gegeven op het tot stand komen van het gemeentelijke mobiliteitsbeleid in een tijd waarin minder middelen ter beschikking staan. Zijn ABCDE-methode is daar prima geschikt voor.

< bekijk presentatie > 

Beter Benutten in de onderwijssector, Nationaal Verkeerskundecongres 6 november 2013

Ed Graumans geeft een presentatie over zijn bereikbaarheidsanalyse voor het Deltion-College te Zwolle in het kader van Beter Benutten.

< bekijk presentatie >

Parkeren en klantenbinding, Parkeervak 9 april 2013

Volgens de Nationale Parkeertest 2013 stijgen de parkeertarieven harder dan de inflatie en worden ‘winsten’ ingeboekt als dekkingsmiddel van de gemeentelijke begrotingen. Grote afrekeneenheden leiden tot ontevredenheid en verkorting van de verblijfsduur. Het imago is niet goed. In de presentatie wordt aangegeven op welke wijze het imago kan worden verbeterd en de klanttevredenheid worden vergroot. Overheden, parkeerexploitanten en ondernemers hebben daarin een gezamenlijk belang en een rol.

< bekijk presentatie >

Beter Benutten met het Nieuwe Parkeren, Parkeervak 10 april 2013

In de presentatie wordt aangegeven op welke wijze efficiënt met parkeerruimte kan worden omgegaan en ruimte en kosten bespaard kunnen worden. Dit vergt een andere toepassing van het gemeentelijk parkeerbeleid: van parkeren op eigen terrein naar gebiedsvisies, van parkeernormen naar marktmechanismes, het benutten van de bestaande capaciteit en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte.

< bekijk presentatie >

Themasessie Het Nieuwe Parkeren, 24 januari 2013

Op 24 januari 2013 organiseerden 'Met Graumans' en '&Morgen' de themasessie 'Het Nieuwe Parkeren'. In de sessie stond centraal op welke wijze ingespeeld kan worden op de wisselende parkeervraag van bedrijven. Een gebiedsgerichte benadering is daarbij de oplossing. Dat biedt mogelijkheden om kosten en ruimte te besparen. Tevens kan de openbare ruimte in kwaliteit winnen. Ongeveer 20 deelnemers namen deel aan een levendige discussie onder de gespreksleiding van Ed Graumans.

< lees verslag >

< bekijk presentatie >

Dag van Verkeer en Mobiliteit, 'P+R is meer dan een parkeerterrein', 29 november 2012

In de presentatie worden de resultaten getoond van een studie naar de mogelijkheden om het P+R-gebruik in de regio Utrecht te vergroten. Centraal staan de P+R-locatie, het OV-netwerk (gebruikerswaarde) en het individuele mobiliteitsgedrag.

< naar PDF >

Vialis gebruikersdag, 'Hoe verleiden we de weggebruiker?, 23 november 2012

Een visie op een succesvolle samenwerking tussen de wethouder en de verkeerskundige.

< naar PDF >

Verkeerskundecongres, Bereikbaarheidsarrangementen, 31 oktober 2012

Bereikbaarheidsarrangementen Zwolle: een gastvrije en bereikbare binnenstad van Zwolle

< naar PDF >

KPVV en Agentschap NL, P+R en duurzame mobiliteit, 13 juni 2012

Presentatie over het versterken van effecten van P+R

< naar PDF >

Verkeersgedragdag Slim Op Reis, 4 april 2012

Bereikbaarheidsarrangementen Zwolle: een gastvrije en bereikbare binnenstad van Zwolle

< naar PDF >