'Met Graumans' Mobiliteitsadvies

'Met Graumans' is de bedrijfsnaam waaronder Ed Graumans, sinds eind 2011, opdrachtgevers over mobiliteitsvraagstukken adviseert. Ed heeft meer dan 30 jaar ervaring met mobiliteitsvraagstukken en de daarbij behorende bestuurlijke processen en communicatie. Ed werkte als hoofd verkeersmanagement en als hoofd verkeersbeleid voor de gemeente Utrecht en vervolgens 14 jaar als adviseur bij XTNT.

De M staat voor mobiliteit, het vakgebied waar ik me mee bezig houd:

 • Met de opdrachtgever, het bestuur en de maatschappelijke organisaties en belanghebbenden.
 • Met andere disciplines (zoals economie, milieu, duurzaamheid, stadsontwikkeling, financiën).
 • Met de kennis en ervaring van Ed en zijn netwerk.
 • Met enthousiasme.


Het Nieuwe Adviseren: Netwerkadviesbureau

'Met Graumans' is een netwerkadviesbureau. Er zijn opdrachten die Ed alleen uitvoert en er zijn opdrachten waarvoor het netwerk van adviseurs en ondersteunende medewerkers wordt ingeschakeld. Ed Graumans werkt dus als individueel adviseur maar tevens als adviesbureau 'nieuwe stijl' (netwerkadviesbureau). 'Met Graumans' is zo in staat om een scala aan mobiliteitsopdrachten uit te voeren waarbij kwaliteit en tevreden opdrachtgevers altijd het uitgangspunt blijven.


Onder < referenties > vindt u de projecten die zijn uitgevoerd bij vorige werkgevers en onder < projecten > de opdrachten die door 'Met Graumans' zijn uitgevoerd. Kijk ook verder bij < visie en werkwijze > en < werkvelden >.

 

           Opdrachtgevers (80) van 'Met Graumans'

 

Diverse projecten


Netwerkmanagement Lelystad

< lees verder >


Mobiliteitsplan Leusden

< lees verder >


Mobiliteitsplan IJsselstein

< lees verder >


Watertaxi Zeewolde

< lees verder >


Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsagenda Steenwijkerland

< lees verder >


Parkeervisie binnenstad en Poort van Hoorn

< lees verder >


Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsagenda Baarn

< lees verder >


Bereikbaarheidsvisie Regio Zwolle

< lees verder >


Parkeren en mobiliteit centrumgebied Zwolle

< lees verder >


NIEUW

 1. Gemeenteraad Baarn stelt Mobiliteitsvisie unaniem vast
 2. Gemeenteraad IJsselstein stelt Mobiliteitsplan unaniem vast
 3. Bestuurlijk Overleg Regio Zwolle stelt Bereikbaarheidsvisie vast
 4. Gemeenteraad Leusden stelt kernopgaven en ambities voor het Mobiliteitsplan vast
 5. B en W Steenwijkerland brengen Mobiliteitsvisie in de inspraak
 6. Netwerkmanagement Lelystad
 7. Zeewolde, watertaxi

‘Met Graumans‘ voor:

 • Mobiliteitsplannen, strategie en beleid
 • Bereikbaarheidsplannen
 • Parkeerbeleid, het Nieuwe Parkeren
 • Beter Benutten
 • Duurzame mobiliteit
 • Draagvlak, partnership en besluitvorming
 • Second opinion en troubleshooting
 • Management, cursussen en trainingen

Meer weten?

Neem hier contact op