LAATSTE JAAR 'MET GRAUMANS': BORRELDATUM in 2022 NOG NIET BEKEND!

 

Eind 2011 ben ik gestart met het adviesbureau ‘Met Graumans’. Voor mij is dit jaar het moment aangebroken om daarmee te gaan stoppen. Na in totaal meer dan 40 jaar ‘Mobiliteit’ voelt dat wel vreemd aan. Maar het is ook fijn om meer tijd te krijgen voor andere bezigheden.

 

Via de achterdeur vertrekken doet geen recht aan de plezierige samenwerking en de mooie herinneringen. Daarom wordt er nog een 'borrel' gepland in Utrecht. De exacte locatie en datum hangen nog af van de corona-ontwikkelingen. Heb je belangstelling om hierbij aanwezig te zijn? Stuur dan even een berichtje via het contactformulier (bovenaan deze pagina: contact). U krijgt dan tijdig bericht over de definitieve locatie. 

 

'Met Graumans' Mobiliteitsadvies

'Met Graumans' is de bedrijfsnaam waaronder Ed Graumans, sinds eind 2011, opdrachtgevers over mobiliteitsvraagstukken adviseert. Ed heeft meer dan 30 jaar ervaring met mobiliteitsvraagstukken en de daarbij behorende bestuurlijke processen en communicatie. Ed werkte als hoofd verkeersmanagement en als hoofd verkeersbeleid voor de gemeente Utrecht en vervolgens 14 jaar als adviseur bij XTNT.

De M staat voor mobiliteit, het vakgebied waar ik me mee bezig houd:

 • Met de opdrachtgever, het bestuur en de maatschappelijke organisaties en belanghebbenden.
 • Met andere disciplines (zoals economie, milieu, duurzaamheid, stadsontwikkeling, financiën).
 • Met de kennis en ervaring van Ed en zijn netwerk.
 • Met enthousiasme.


Het Nieuwe Adviseren: Netwerkadviesbureau

'Met Graumans' is een netwerkadviesbureau. Er zijn opdrachten die Ed alleen uitvoert en er zijn opdrachten waarvoor het netwerk van adviseurs en ondersteunende medewerkers wordt ingeschakeld. Ed Graumans werkt dus als individueel adviseur maar tevens als adviesbureau 'nieuwe stijl' (netwerkadviesbureau). 'Met Graumans' is zo in staat om een scala aan mobiliteitsopdrachten uit te voeren waarbij kwaliteit en tevreden opdrachtgevers altijd het uitgangspunt blijven.


Onder < referenties > vindt u de projecten die zijn uitgevoerd bij vorige werkgevers en onder < projecten > de opdrachten die door 'Met Graumans' zijn uitgevoerd. Kijk ook verder bij < visie en werkwijze > en < werkvelden >.

 

           Opdrachtgevers (80) van 'Met Graumans'

 

Diverse projecten


Netwerkmanagement Lelystad

< lees verder >


Mobiliteitsplan Leusden

< lees verder >


Mobiliteitsplan IJsselstein

< lees verder >


Watertaxi Zeewolde

< lees verder >


Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsagenda Steenwijkerland

< lees verder >


Parkeervisie binnenstad en Poort van Hoorn

< lees verder >


Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsagenda Baarn

< lees verder >


Bereikbaarheidsvisie Regio Zwolle

< lees verder >


Parkeren en mobiliteit centrumgebied Zwolle

< lees verder >


NIEUW

 1. Gemeenteraad Leusden stelt Mobiliteitsvisie unaniem vast
 2. Gemeenteraad Steenwijkerland stelt Mobiliteitsvisie unaniem vast
 3. Gemeenteraad Baarn stelt Mobiliteitsvisie unaniem vast
 4. Gemeenteraad IJsselstein stelt Mobiliteitsplan unaniem vast
 5. Bestuurlijk Overleg Regio Zwolle stelt Bereikbaarheidsvisie vast

‘Met Graumans‘ voor:

 • Mobiliteitsplannen, strategie en beleid
 • Bereikbaarheidsplannen
 • Parkeerbeleid, het Nieuwe Parkeren
 • Beter Benutten
 • Duurzame mobiliteit
 • Draagvlak, partnership en besluitvorming
 • Second opinion en troubleshooting
 • Management, cursussen en trainingen

Meer weten?

Neem hier contact op